Elosen leipomon aurinkokenttää tarkastetaan dronejen avulla Jämsässä


17.8.2022 | UUTISET

Elosen Jämsässä sijaitsevan leipomon aurinkopaneelikenttää on viime päivinä tarkastettu dronejen avustuksella. Elosen noin 2300 aurinkopaneelista koostuva kenttä on kooltaan Keski-Suomen suurin. Droneilla tehtävän tarkastuksen avulla on määrä löytää mahdolliset huoltokohteet tehokkaammin kuin perinteisesti jalkaisin tarkastamalla.

Jämsässä Elosen leipomon tontilla on viime päivinä lennetty ahkerasti. Mikkeliläinen Evision Oy on tehnyt tarkastusta aurinkokentälle, jonka tuotanto kattaa viidesosan Elosen vuosittaisesta sähköntarpeesta. Aurinkopaneelikenttä on Solarigo Systems Oy:n käsialaa, ja se on tuottanut kiivaasti sähköä valmistuttuaan loppukesästä 2021. Aurinkopaneelien kunto tulee tarkastaa sopivin määräajoin, ja tämä teettää vuosittain paljon työtä jalkaisin tehtynä.

Aurinkokenttien tarkastuksen tehostamiseksi Solarigo on aloittanut yhteistyön Evision Oy:n kanssa, jonka erikoisalaa on dronejen ja analytiikan hyödyntäminen infrastruktuurin tarkastuksissa. Kahden päivän aikana kenttä on ehditty kuvata lentäen useaan kertaan eri olosuhteissa. Näin rajataan pois mahdolliset ulkoisista seikoista johtuvat virheet kuvamateriaalissa. Droneihin asennetun kameratekniikan ansiosta kuvista pystytään havaitsemaan mahdolliset vikaantuneet paneelin kennot, jotka otetaan syvempään tarkasteluun. Dronet ovat merkittävästi nopeampi vaihtoehto kävellen tehtyihin tarkastuksiin. Solarigolla tarkastettavaa riittää, sillä heillä on valvonnassa ja kunnossapidossa yli 120 aurinkovoimalaa eri puolilla Suomea.

”Elosen aurinkovoimalan lähes 2300:n aurinkopaneelin tarkastus jalkaisin ja paljaalla silmällä on työläs ja aikaa vievä urakka, jossa tarkastajan huomio helposti herpaantuu. Puhumattakaan yksittäisten aurinkokennojen tarkastuksesta, joita Elosella käytetyissä aurinkopaneeleissa on 120 yhdessä paneelissa. Dronen käyttö aurinkopaneelien tarkastuksessa muuttuu yhä hyödyllisemmäksi isojen aurinkopuistojen yleistyessä. Lämpökameran avulla voidaan havaita yksittäisen kennon tarkkuudella myös mahdolliset piilevät viat, joita ei paljaalla silmällä ole mahdollista havaita. Elosen voimalasta saaduista kuvista on mukava huomata, että yhteenkään voimalan paneeliin ei ole ensimmäisen käyttövuoden aikana tullut vikaantumista”, kertoo Solarigon kunnossapitoinsinööri Juho-Petteri Mäkelä.

Eloselle aurinkopaneelikenttä on tuottanut suurta iloa. Leipomo saa paneelien avulla auringosta sähköä noin 833 MWh vuosittain. Sillä on myös positiivinen vaikutus kustannuksiin, varsinkin viimeaikojen kasvaneen sähkönhinnan vuoksi. Erityisesti heitä ilahduttaa kuitenkin aurinkosähkön avulla leikatut hiilidioksidipäästöt. Elosella on ollut jo pitkään tavoitteena omavaraisuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Aurinkopaneelien tuotanto pienentää leipomoyrityksen hiilijalanjälkeä 118 000 kiloa CO2-päästöjä vuosittain.

Pienempi ilmastokuorma, energiatehokkuus sekä vastuullinen luonnonvarojen hyödyntäminen ovat Elosen arvojen kulmakiviä. Jämsän aurinkovoimala onkin tärkeä osa Elosen vastuullisuusohjelmaa.

“Halusimme tehdä konkreettisia tekoja sekä uusiutuvan energian lisäämiseksi että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Elonen tekee rohkeasti päätöksiä hiilineutraalimman leivonnan puolesta ja paneelien ekologinen tarkastustapa on linjassa Elosen vastuullisempien toimintamallien kehittämisen kanssa.”, kertoo Elosen toimitusjohtaja Jari Elonen.

Paneelien tarkastuslennot suorittavalle Evisionille hiilineutraalisuus on yksi palvelun kulmakivistä. Aurinkokenttien lisäksi yhtiö tekee muun muassa sähköverkkojen tarkastuksia, joissa aikaisemmin pääasiallisena välineenä ovat olleet useiden vuosikymmenten ajan helikopterit.

”Evisionin tavoitteena on tarjota tehokkaita ja vähäpäästöisiä vaihtoehtoja infrastruktuurin kunnossapitoon ja vianpaikannukseen. Tehokkuuteen pyritään myös hyödyntämällä mahdollisimman laajasti analytiikkaa ja tekoälyä, joka suorittaa kunnossapitotarkastuksen huomattavasti paljon nopeammin, kuin ihmissilmä. Näin ollen asiantuntija voi keskittyä syventymään analysoimaan niitä tärkeitä kohteita, jotka algoritmi on havainnut aineistosta.”, kertoo Evisionin toimitusjohtaja (oto.) Milla Ratia.

“Lisäksi käyttämissämme droneissa on vahvuutena päästöttömyys sekä vähäisempi meluhaitta ympäristölle.”, Ratia jatkaa.

Evision on aloittanut toimintansa vuoden alusta, ja Elosen leipomon aurinkokentän kunnossapitotarkastus on ensimmäinen, joka tehdään yhteistyössä Solarigon kanssa.

Yhteyshenkilöt

Juho-Petteri Mäkelä
Kunnossapitoinsinööri, Solarigo
+358 40 737 1994
juho-petteri.makela@solarigo.fi

Milla Ratia
Digitalisaatiojohtaja, Suur-Savon Sähkö
Toimitusjohtaja (oto.), Evision
0102104320
milla.ratia@sssoy.fi

Jari Elonen
Toimitusjohtaja, Elonen
020 7070 201
jari.elonen@elonen.fi

Joakim opettaa tietokonetta näkemään sähköverkon komponentit


10.8.2022 | UUTISET

Joakim Lyyski on viime kuukaudet tehnyt Evisionille diplomityötä, joka valmistui aivan äskettäin. Hän aloitti opiskelut Aalto-yliopistossa vuonna 2016, jossa hän suorittaa Master’s Programme in Advanced Energy Solutions -ohjelmaa.

– Minua on aina kiinnostanut energia-ala ja etenkin sähköntuotanto ja -siirto. Energia-alan muutos kohti uusiutuvia energiamuotoja on myös kasvattanut kiinnostustani alaa kohtaa, sillä nyt kehitetään uutta, eikä vain pysytä vanhoissa totutuissa toimintatavoissa.

Joakim löysi netistä ilmoituksen, jossa haettiin diplomityöntekijää selvittämään mahdollisuuksia droneilla tehtäviin kunnossapitotarkastuksiin, joissa analysoidaan still-kuvia koneoppivilla algoritmeilla.

– Aiheenani työssä oli selvittää, miten konenäköä voitaisiin hyödyntää keskijänniteverkkojen ennakoivassa kunnossapidossa. Miten ja millä kohteentunnistusalgoritmeilla verkoista otetuista kuvista voitaisiin poimia tutkittavat kohteet ja ovatko ne ylipäätänsä tarpeeksi tarkkoja, jotta niiden käytöstä olisi hyötyä kunnossapitotoiminnassa.

Potentiaalia kunnossapitotoiminnan tehostamiseen

Tätä kehitystyötä Joakim vei eteenpäin, ja tutkimustulokset osoittivat, että potentiaalia löytyy.

– Työssäni havaitsin, että algoritmeja voidaan käyttää komponenttien poimimiseen verkoista otetusta kuvamateriaalista. Tämä antoi pohjan luokittelulle. Sillä kohde täytyy ensiksi havaita ennen kuin sen kuntoa voidaan arvioida. Opetettujen algoritmien avulla voidaan myös kerätä tehokkaasti dataa komponenttien kunnosta, mitä tarvitaan kohteiden kuntoa arvioivien algoritmien opetuksessa. Koneoppimista hyödyntävä tarkastus valokuvista mahdollistaa myös materiaalin keräyksen dronejen avulla helikoptereiden sijaan, mikä on huomattavasti ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

– Tällä hetkellä KJ-verkkojen kunnossapitotarkastukset tehdään silmämääräisesti helikopterin kyydistä. Tätä voitaisiin tehostaa valokuviin pohjautuvalla tarkastuksella konenäköä hyödyntäen. Tällöin verkon tarkastus ei riipu vain silmämääräisestä tarkastuksesta vaan sen tukena on myös koneoppimiseen perustuvaa tarkastusta.

Etsimme uutta liiketoimintapäällikköä


11.7.2022 | UUTISET

Tule mukaan kehittämään tulevaisuuden älykästä kunnossapitoa!  Tehostamme sähköverkkojen vianpaikannusta ja kunnossapitoa teknologian avulla ja tähän tarvitsemme näkemyksellistä ja osaavaa liiketoimintapäällikköä

Evisionin Teknologia 22 -messut


11.5.2022 | UUTISET

Huh, nyt kun reissurasituksista on palauduttu, voidaan kerrata miten Evisionin ensimmäiset messut sujuivat. Pitkien koronavuosien jälkeen Teknologia22 -messuilla oli väkeä ilahduttavasti paikalla, ja osastollamme kävi kaiken aikaa mukava kuhina. Dronejamme kävi ihastelemassa väkeä lapsista vähän varttuneempiin kävijöihin. Messujen aikana solmittiin uusia mielenkiintoisia tuttavuuksia, joiden kanssa jatkaa toimintamme edistämistä. Lisäksi toimarimme Milla Ratia piti myös kaksi mainiota esitystä yleisölle messuilla sekä Adaton koulutuksessa, levittäen Evisionin tekoälyosaamisen ilosanomaa.

Kiitos kaikille kävijöille ja iso käsi meidän porukalle mukavista messuista. 🛩️

Evision sai Suomen ensimmäisenä sähköverkkoalan toimijana BVLOS-droneluvan – vapaus lennättää ilman näköyhteyttä


29.4.2022 | UUTISET

Järvi-Suomen taivaalla voi jo nyt nähdä dronelennokkeja kiitämässä sähköverkon vikoja etsimässä tai kunnossapidon tehtävissä. Evision on Suomen ensimmäinen  BVLOS-luvan saanut sähköalan toimija, joka voi harjoittaa lentotoimintaa ilman näköyhteyttä lennätettävään laitteeseen. Lupa mahdollisti miehittämättömien lentojen tekemisen suuremmille alueille kerralla kuin koskaan ennen.

Olemme Suomen ensimmäinen sähköverkkoalan toimija, jolle on myönnetty Specific-luokan BVLOS-lupa (Beyond Visual Line Of Sight), ja täyttäen vuodenvaihteessa voimaan tulleen uuden EU-ilmailulain vaatimukset. Lupa mahdollistaa lennokkien käytön ilman näköyhteyttä. Aikaisemmin dronejen käyttömatkoille on asettanut rajoitukset lain vaatimus näköyhteydestä lennätettävään laitteeseen. Vuoden vaihteessa tullut lakimuutos muutti kuitenkin tilanteen. Evisionin tiimi on seurannut lakimuutoksen edistymistä jo pitkään, ja pääsimme heti muutoksen vahvistuessa hakemaan lupaa. Nyt meidän on mahdollista alkaa täysipainoisesti harjoittaa liiketoimintaa, jota on valmisteltu pitkään ja hartaasti.

”Evision tarjoaa kuvantamisen ja analytiikan palveluita infrastruktuurialan toimijoille. Droneilla on siinä merkittävä rooli, sillä ne ovat meillä valikoituneet päätyökaluksi kuvantamistyössä niiden päästöttömyyden, turvallisuuden ja ketteryyden vuoksi. Aiemmin dronejen lennätys ilman näköyhteyttä vaati erillisen maksullisen luvan hakemista tietylle alueelle tapauskohtaisesti rajatulle aikavälille. BVLOS-lupa antaa meille vapauden lentää taajamien ulkopuolella, missä linjatkin etupäässä ovat. Nyt lentomatkoja eivät rajoita enää kuin fysiikan lait”, naurahtaa Evisionin operatiivinen johtaja Jussi Partanen.

Evisionin liiketoiminnan palapeli koossa

Evision on valmistautunut luvan saamiseen etukäteen myös kouluttamalla lentäjät valmiiksi. Yhtiön käsinä kentällä toimii 12 lentäjää eri puolilta Järvi-Suomea. BVLOS-lentäminen vaatii myös lentäjältään siihen erillisen, lain edellyttämän Specific-luokan vaatimukset täyttävän koulutuksen, joka heiltä jokaiselta jo löytyy.

Analytiikan puolelta Evisionilla on valmistunut algoritmi, joka havaitsee johtokaduilta kerätystä LiDAR-aineistosta linjoille kaatuneet puut pimeälläkin. Algoritmi on osa vianpaikannuksen prosessia, jossa myrskyn jälkeen lennätettävät dronet keräävät LiDAR-aineistoa, josta algoritmi kerää vikapaikat, jotka lopulta syötetään viankorjauksesta vastaavan urakoitsijan työjonoon. LiDAR-menetelmä on kehitetty erityisesti yöaikaa ajatellen, jolloin vikojenpaikannus on hidasta ja vaikeaa.

Evisionin käytössä on useita keskiraskaita neliroottorisia droneja, sekä yksi kiinteäsiipinen pitkän matkan lennokki. Dronet on varustettu erilaisilla kuvantamismenetelmillä, kuten lämpökameroilla ja LiDAR-keilaimilla.

PS. Evisionin porukka matkaa ensi viikolla teknologiamessuille! Olemme läsnä 3.-5.5. messuilla osastolla 7k118. Tule tutustumaan palveluihimme, ihmettelemään komeita dronelennokkeja tai muuten vain jutustelemaan. Nähdään siellä!

 

 

 

 

 

 

 

 

Meidät voi tavata Teknologiamessuilla 3.-5.5. Helsingissä


23.4.2022 | UUTISET

Meidät on mahdollista tavata Teknologiamessuilla 3.-5.5. Helsingin Messukeskuksessa. Näytteillä käyttämiämme lentolaitteita ja kuvantimia, sekä tietysti tiimi toiminnan takana. Lämpimästi tervetuloa tervehtimään meitä osastolle 7k118.

Evisionin lentäjille pätevyys BVLOS-lentoihin


19.4.2022 | UUTISET

Lentäjän mieli niin reipas on,
Huoleton, varma on.
Täällä on oltava, sen hän ties,
Terästä kone ja mies.
(Lentäjän valssi, Solistiyhtye Suomi)

Kymmenkunta elveralaista sekä kaksi Evisionin tekijää sai hyppysiinsä pätevyyden Specific-luokan BVLOS-lentoja varten Skydata Oy:n koulutuksessa. BVLOS tarkoittaa sellaista lentotoimintaa, jossa lentäjällä ei ole näköyhteyttä lennätettävään laitteeseen. BVLOS-osaaminen on oleellinen osa toimintaamme, sillä lennätämme droneja suurilla alueilla ja pitkillä etäisyyksillä johtokatujen tarkastuksissa.

Nyt on Evisionin lentäjillä on suoritettuina A1/A2/A3-luokkien lakisääteiset kokeet sekä BVLOS-lentoihin suunnattu lisäkoulutus.

Evisionin dronet mukana tekemässä Manu-myrskyn tuhojen vianpaikannusta


5.4.2022 | UUTISET

Evisionin operatiivinen toiminta on nyt käynnistynyt vianpaikannuksen osalta Järvi-Suomen Energian verkkoalueella tiiviissä yhteistyössä Elveran kanssa. Viikon vanhoja drone-lennokkeja päästiin viikonlopun Manu-myrskyn aikana 31.3. koeponnistamaan oikeissa kenttäolosuhteissa, paikoitellen kovissakin tuulipuuskissa kuten videolla näkyy.

Metsäkohteiden lisäksi droneja hyödynnettiin saarikohteessa, eikä asentajilla ollut tässä kohtaa erillistä tarvetta veneen käytölle. Evision jatkaa Järvi-Suomen Energian verkkoalueella vianpaikannustoiminnan käynnistämistä yhdessä Elveran kanssa.

 

Miltä lumisade näyttää laserkeilaus-aineistoissa?


17.3.2022 | UUTISET

Lumipyryt ovat alkaneet jo väistyä lämmittävän kevätauringon myötä, mutta vielä on paljastamatta, miten LiDAR pärjäsi testipäivänä lumituiskussa. Kävi miten epäiltiin, ja satava lumi näkyy häiriönä LiDAR-skannausmallissa. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen, vaan sopivalla jälkikäsittelyllä häiriöt saadaan siivottua pois, ja malli ajettua algoritmin lävitse. Katso videolta, miltä LiDAR-mallit näyttivät.