Antti Kortman tuote- ja kehitysasiantuntijaksi Evision Oy:lle

Antti Kortman aloittaa Evision Oy:n tuote- ja kehitysasiantuntijana 1.6.2023. Kortman vastaa aurinkovoimaloiden älykkään kunnossapidon tuotekehityksestä sekä droneoperoinnin kenttätoimintamallin kehittämisestä.

Analytiikka ja datan hyödyntäminen sekä tietovirtojen johtaminen tulevat olemaan entistä suuremmassa roolissa aurinkovoimaloiden, sähköverkkojen sekä muiden infra-alojen kunnossapidossa. Digitalisaatio ja analytiikka mahdollistavat entistä vahvemman siirtymän oikea-aikaisesta kunnossapidosta kohti ennakoivaa ja ennustavaa kunnossapitoa. Uudet teknologiat, kuten tekoäly- ja droneteknologiat toimivat älykkään kunnossapidon mahdollistajina.

– Kortmanille on jo ehtinyt kertyä toimialaosaamista ja erinomaisia näyttöjä dronetoiminnan- ja analytiikkapohjaisten tuotteiden kehitysosaamisesta. Hän on opiskellut tuotantotaloutta LUT-yliopistossa ja energiatoimialan lisäksi hänellä on näkökulmia muihin toimialoihin, kertoo Evisionin toimitusjohtaja (oto.) Milla Ratia.

Tuote- ja kehitysasiantuntijan tehtävä on Evisionilla uusi. Kortmanin vastuulla on tuoda tehokuutta nykyisiin droneoperoinnin kenttätoimintamalleihin sekä koulutuksiin. Hän raportoi toiminnasta Evisionin toimitusjohtajalle (oto.) Milla Ratialle.

– Työtä tehdään vahvasti ekosysteemeissä tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Evisionilla on valtava potentiaali parantaa aurinkovoimaloiden vianhallinnan ja kunnossapidon kustannustehokkuutta sekä lisätä entisestään uusiutuvien energiaratkaisujen tuotantotehokkuutta drone- ja tekoälyteknologiolla, kertoo Kortman.