Niko Räsänen liiketoimintapäälliköksi Evisionille

Niko Räsänen (DI) aloittaa Evisionin liiketoimintapäällikkönä 1.12.2022. Räsänen vastaa tekoälyä ja droneteknologiaa hyödyntävän älykkään kunnossapidon liiketoiminnasta.

Analytiikka ja datan hyödyntäminen sekä tietovirtojen johtaminen tulevat olemaan entistä suuremmassa roolissa sähköverkkojen sekä muiden infra-alojen kunnossapidossa. Digitalisaatio ja analytiikka mahdollistavat entistä vahvemman siirtymän oikea-aikaisesta kunnossapidosta kohti ennakoivaa ja ennustavaa kunnossapitoa. Uudet teknologiat, kuten tekoäly- ja droneteknologiat toimivat älykkään kunnossapidon mahdollistajina.

– Räsäsellä on toimialaosaamista ja erinomaisia näyttöjä drone- ja paikkatietoanalytiikkaosaamisesta. Energiatoimialan lisäksi häneltä löytyy myös näkökulmaa muihin infra-aloihin. Tämä mahdollistaa älykkään kunnossapidon liiketoiminnan laajentamisen myös sähköverkkojen ulkopuolelle, kertoo Evision Oy:n toimitusjohtaja Milla Ratia.

Liiketoimintapäällikön työtehtävä on uusi Evisionissa. Räsäsen vastuulla on tuoda tehokuutta nykyisiin operatiivisiin prosesseihin ja lisäksi hakea myös uusia tuoteavauksia ja liiketoimintamahdollisuuksia.

– Työtä tehdään vahvasti verkostomaisessa yhteistyössä, ei vain yhtiön tai konsernin sisällä, vaan myös kumppaneiden ja muiden älykkään kunnossapidon ekosysteemin eri toimijoiden kanssa. Uuden tekemisessä tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä, kertoo Räsänen.

Evisionin palveluihin kuuluu maastossa kulkevien sähkölinjojen sekä muun infran kuvantaminen ja analysointi eri menetelmin. Dronekuvauksella ja analytiikalla pyritään kustannustehokkuuteen ja turvallisuuteen verrattuna aiempiin menetelmiin.

– Tulemme jatkossa entistä enemmän parantamaan asiakkaiden sähkönjakelun varmuutta digitalisaation keinoin. Evisionilla on valtava potentiaali parantaa sähköverkkojen viankorjauksen ja kunnossapidon kustannustehokkuutta drone- ja tekoälyteknologiolla. Säästö perustuu nopeampaan vianpaikannukseen analytiikkaa hyödyntäen, jolloin korjaustoimenpiteitä päästään tekemään huomattavasti nopeammin, Ratia lisää.

Niko Räsänen on koulutustaustaltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri, ja hänellä on huomattava kokemus sähköverkkojen suunnittelusta ja kunnossapidosta. Viimeisimmät vuodet hän on muun muassa johtanut dronetoiminnan kehitystä sekä toiminut projektipäällikkönä. Räsänen raportoi Evision Oy:n toimitusjohtajalle (oto) Milla Ratialle.