Elosen leipomon aurinkokenttää tarkastetaan dronejen avulla Jämsässä

Elosen Jämsässä sijaitsevan leipomon aurinkopaneelikenttää on viime päivinä tarkastettu dronejen avustuksella. Elosen noin 2300 aurinkopaneelista koostuva kenttä on kooltaan Keski-Suomen suurin. Droneilla tehtävän tarkastuksen avulla on määrä löytää mahdolliset huoltokohteet tehokkaammin kuin perinteisesti jalkaisin tarkastamalla.

Jämsässä Elosen leipomon tontilla on viime päivinä lennetty ahkerasti. Mikkeliläinen Evision Oy on tehnyt tarkastusta aurinkokentälle, jonka tuotanto kattaa viidesosan Elosen vuosittaisesta sähköntarpeesta. Aurinkopaneelikenttä on Solarigo Systems Oy:n käsialaa, ja se on tuottanut kiivaasti sähköä valmistuttuaan loppukesästä 2021. Aurinkopaneelien kunto tulee tarkastaa sopivin määräajoin, ja tämä teettää vuosittain paljon työtä jalkaisin tehtynä.

Aurinkokenttien tarkastuksen tehostamiseksi Solarigo on aloittanut yhteistyön Evision Oy:n kanssa, jonka erikoisalaa on dronejen ja analytiikan hyödyntäminen infrastruktuurin tarkastuksissa. Kahden päivän aikana kenttä on ehditty kuvata lentäen useaan kertaan eri olosuhteissa. Näin rajataan pois mahdolliset ulkoisista seikoista johtuvat virheet kuvamateriaalissa. Droneihin asennetun kameratekniikan ansiosta kuvista pystytään havaitsemaan mahdolliset vikaantuneet paneelin kennot, jotka otetaan syvempään tarkasteluun. Dronet ovat merkittävästi nopeampi vaihtoehto kävellen tehtyihin tarkastuksiin. Solarigolla tarkastettavaa riittää, sillä heillä on valvonnassa ja kunnossapidossa yli 120 aurinkovoimalaa eri puolilla Suomea.

”Elosen aurinkovoimalan lähes 2300:n aurinkopaneelin tarkastus jalkaisin ja paljaalla silmällä on työläs ja aikaa vievä urakka, jossa tarkastajan huomio helposti herpaantuu. Puhumattakaan yksittäisten aurinkokennojen tarkastuksesta, joita Elosella käytetyissä aurinkopaneeleissa on 120 yhdessä paneelissa. Dronen käyttö aurinkopaneelien tarkastuksessa muuttuu yhä hyödyllisemmäksi isojen aurinkopuistojen yleistyessä. Lämpökameran avulla voidaan havaita yksittäisen kennon tarkkuudella myös mahdolliset piilevät viat, joita ei paljaalla silmällä ole mahdollista havaita. Elosen voimalasta saaduista kuvista on mukava huomata, että yhteenkään voimalan paneeliin ei ole ensimmäisen käyttövuoden aikana tullut vikaantumista”, kertoo Solarigon kunnossapitoinsinööri Juho-Petteri Mäkelä.

Eloselle aurinkopaneelikenttä on tuottanut suurta iloa. Leipomo saa paneelien avulla auringosta sähköä noin 833 MWh vuosittain. Sillä on myös positiivinen vaikutus kustannuksiin, varsinkin viimeaikojen kasvaneen sähkönhinnan vuoksi. Erityisesti heitä ilahduttaa kuitenkin aurinkosähkön avulla leikatut hiilidioksidipäästöt. Elosella on ollut jo pitkään tavoitteena omavaraisuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Aurinkopaneelien tuotanto pienentää leipomoyrityksen hiilijalanjälkeä 118 000 kiloa CO2-päästöjä vuosittain.

Pienempi ilmastokuorma, energiatehokkuus sekä vastuullinen luonnonvarojen hyödyntäminen ovat Elosen arvojen kulmakiviä. Jämsän aurinkovoimala onkin tärkeä osa Elosen vastuullisuusohjelmaa.

“Halusimme tehdä konkreettisia tekoja sekä uusiutuvan energian lisäämiseksi että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Elonen tekee rohkeasti päätöksiä hiilineutraalimman leivonnan puolesta ja paneelien ekologinen tarkastustapa on linjassa Elosen vastuullisempien toimintamallien kehittämisen kanssa.”, kertoo Elosen toimitusjohtaja Jari Elonen.

Paneelien tarkastuslennot suorittavalle Evisionille hiilineutraalisuus on yksi palvelun kulmakivistä. Aurinkokenttien lisäksi yhtiö tekee muun muassa sähköverkkojen tarkastuksia, joissa aikaisemmin pääasiallisena välineenä ovat olleet useiden vuosikymmenten ajan helikopterit.

”Evisionin tavoitteena on tarjota tehokkaita ja vähäpäästöisiä vaihtoehtoja infrastruktuurin kunnossapitoon ja vianpaikannukseen. Tehokkuuteen pyritään myös hyödyntämällä mahdollisimman laajasti analytiikkaa ja tekoälyä, joka suorittaa kunnossapitotarkastuksen huomattavasti paljon nopeammin, kuin ihmissilmä. Näin ollen asiantuntija voi keskittyä syventymään analysoimaan niitä tärkeitä kohteita, jotka algoritmi on havainnut aineistosta.”, kertoo Evisionin toimitusjohtaja (oto.) Milla Ratia.

“Lisäksi käyttämissämme droneissa on vahvuutena päästöttömyys sekä vähäisempi meluhaitta ympäristölle.”, Ratia jatkaa.

Evision on aloittanut toimintansa vuoden alusta, ja Elosen leipomon aurinkokentän kunnossapitotarkastus on ensimmäinen, joka tehdään yhteistyössä Solarigon kanssa.

Yhteyshenkilöt

Juho-Petteri Mäkelä
Kunnossapitoinsinööri, Solarigo
+358 40 737 1994
juho-petteri.makela@solarigo.fi

Milla Ratia
Digitalisaatiojohtaja, Suur-Savon Sähkö
Toimitusjohtaja (oto.), Evision
0102104320
milla.ratia@sssoy.fi

Jari Elonen
Toimitusjohtaja, Elonen
020 7070 201
jari.elonen@elonen.fi