Alkukesän saldo: 1500 kilometriä tarkastettua sähköverkkoa

ilmakuva sähkölinjasta kesällä vihreän nurmen

Siinä missä sähkölinjaa on aiemmin tarkastettu ilmasta käsin helikopterilla tai sähkölinjan myötäisesti kävellen, keventävät meidän käyttämämme dronet työtaakkaa merkittävästi. Tarkastuslennoilla johtokaduilta paikannetaan linjoja hipovat puut, raivausta tai vierimetsän hoitoa kaipaavat kohteet sekä vauriot linjojen komponenteissa. Tarkastusten ansiosta sähkökatkoja voidaan ennaltaehkäistä tulevissa myrskyissä poistamalla riskipuut ja -oksat johtokaduilta, ja vaihtamalla vioille alttiit verkostokomponentit ehjiin. Me Evisionilla tuotammekin sähköverkkoyhtiöille dataan ja data-analytiikkaan pohjautuvia kunnossapitopalveluita. Analyyseihin käytettävän valokuva- ja 3D-pistepilvidatan keräämme lentämällä droneilla johtokatujen yläpuolella. Droneja operoi maastossa mikkeliläinen urakointiyhtiö Elvera. 

Ympäristöystävällisempi ja hiljaisempi vaihtoehto

Droneissa on monia etuja ja niiden teknologia kehittyy jatkuvasti. Sähkökäyttöiset dronet ovat helikopterilennoin tehtäviä tarkastuksia vähäpäästöisempi vaihtoehto. Lisäksi niitä voi lennättää turvallisesti kovassakin tuulessa ja silloin, kun olisi jo liian hämärää helikopterilla lentämiseen. Dronet eivät myöskään juuri häiritse eläintiloja alhaisella melutasollaan. 

Tarkastuslentojen aikana dronet tallentavat maastosta kuvien lisäksi myös LiDAR-aineistoa, joka muodostaa laserin avulla kolmiulotteisen mallin maastosta. Mallissa näkyvät niin sähkölinjat, mutta erityisesti sen ympäristössä olevat puut, oksat ja aluskasvillisuus. Aineiston läpikäyntiin on kehitetty tekoälyä hyödyntävä tietokoneohjelma, joka havaitsee liian korkeaksi kasvaneen aluskasvillisuuden sekä turhan lähelle linjaa yltävät oksat. Eri johtokatujen kunnossapitoraivauksien tarvetta voidaankin tarkastella jälkeenpäin 3D-aineistoista.

Ilmastonmuutoksen myötä pahenevat myrskyt, asiakkaiden kasvava tarve laadukkaalle sähkölle työ- ja vapaa-ajalla, sekä sähköistyvä liikenne ja lämmitys edellyttävät laadukasta sähkönjakelua. Verkkoyhtiöiden vastuulla on vastata näihin haasteisiin. Siksi sähköverkon kunnosta on tärkeää huolehtia säännöllisin tarkastuksin.