Älykästä ja tehokasta kunnossapitoa vaivattomasti

Tarkenna - Analysoi - Ennakoi

Älykkään kunnossapidon palveluita

Toimintamme on lähtenyt liikkeelle Suur-Savon Sähkö -konsernista ja konsepti on kehitetty yhdessä sähkönjakeluverkko-, urakointi- sekä käyttöpalveluyhtiöiden kanssa.

Varaa aika

Älykäs kunnossapito

Älykäs kunnossapito

Häiriötöntä sähkönjakelua sekä vikojen ennakointia

Evision tarjoaa dataan ja analytiikkaan pohjautuvia kunnossapidon palveluita. Toimintamme perustuu drone- ja tekoälyteknologioihin, joiden ansiosta sähköverkkojen kunnossapitoa voidaan tehdä ennakoivasti ja paljon nykyistä tehokkaammin.

Varaa aika

Evision on luonut luotettavuuteen perustuvan jakeluverkon hallintajärjestelmän, joka tuo ajantasaisen, säännöllisesti päivittyvän datan visualisoituun ja hyödynnettävään muotoon tukemaan jakeluverkon älykästä hallintaa ja päätöksentekoa.

Lue lisää luotettavuusmallista

Suoritamme sähköverkon määräaikaistarkistuksia nopeasti ja kustannustehokkaasti dronelennokeilla. Analysoimme kuvamateriaalista puuston kasvua ja kehittymistä sekä suoritamme sähköteknistä tarkastusta tekoälyllä.

Lue lisää kunnossapitotarkastuksista

Teemme analysointia jo valmiiksi kerätylle datalle. Analysoimme valokuva- ja LIDAR-aineistoa, joka voi olla esimerkiksi helikopteri- tai droneavusteisesti kerättyä.

Lue lisää analyysipalveluista
 • Datan analyysipalvelut

  Teemme analysointia jo valmiiksi kerätylle datalle. Analysoimme valokuva- ja LIDAR-aineistoa, joka voi olla esimerkiksi helikopteri- tai droneavusteisesti kerättyä.

 • Kunnossapitotarkastukset

  Suoritamme sähköverkon määräaikaistarkistuksia nopeasti ja kustannustehokkaasti dronelennokeilla. Analysoimme kuvamateriaalista puuston kasvua ja kehittymistä sekä suoritamme sähköteknistä tarkastusta tekoälyllä.

 • Luotettavuusperusteinen hallintamalli

  Evision on luonut luotettavuuteen perustuvan jakeluverkon hallintajärjestelmän, joka tuo ajantasaisen, säännöllisesti päivittyvän datan visualisoituun ja hyödynnettävään muotoon tukemaan jakeluverkon älykästä hallintaa ja päätöksentekoa.

Häiriönhallinta

Häiriönhallinta

Nopeampi vianetsintä, korjaus ja tilannekuva dronelennokkien avulla

Paikannamme sähköverkon viat myös pimeässä, joka edesauttaa sähkönjakelun palauttamista entistä nopeammin. Tarjoamamme tilannekuvan avulla minimoit lumikuormista aiheutuneet haitat ja parannat asiakaskokemusta.

Varaa aika

Lumikuorma-analyysilla ennakoit ja ehkäiset sähköverkon häiriötilanteita talvisin. Me tarjoamme nopean tilannekuvan sähköverkkosi lumikuormatilanteesta.

Lue lisää lumikuormien paikannuksesta

Dronelennokit nopeuttavat vikapaikkojen etsintää häiriötilanteissa myös pimeällä. Tilannetiedon avulla maksimoit asentajaresurssien tehokkaan käytön ja lyhennät korjausaikoja.

Lue lisää vianpaikannuksesta
 • Vianpaikannus

  Dronelennokit nopeuttavat vikapaikkojen etsintää häiriötilanteissa myös pimeällä. Tilannetiedon avulla maksimoit asentajaresurssien tehokkaan käytön ja lyhennät korjausaikoja.

 • Lumikuormien paikannus

  Lumikuorma-analyysilla ennakoit ja ehkäiset sähköverkon häiriötilanteita talvisin. Me tarjoamme nopean tilannekuvan sähköverkkosi lumikuormatilanteesta.

Kuvauspalvelut

Kuvauspalvelut

Tehokasta tiedonkeruuta taivaalta

Tarjoamme tiedonhankintaa ilmasta käsin tehtävällä laserkeilauksella sekä lämpö- ja valokuvauksella erilaisiin kohteisiin.

Varaa aika

Dronelennokit tarjoavat uuden näkökulman tiedonhankintaan. Mallinnus- ja kartoituspalveluilla saat tarkkaa ja edistyksellistä tietoa käyttöösi suunnittelun tueksi.

Lue lisää kartoitus- ja mallinnuspalveluista >

Aurinkovoimaloiden tarkastus lämpökuvauksella tuo esiin rikkoutuneet ja vaurioituneet paneelit, jonka avulla minimoit tuotannon menetykset ja maksimoit tuotannon.

Lue lisää aurinkovoimaloiden tarkastuksista
 • Aurinkovoimaloiden tarkastus lämpö- ja valokuvauksella

  Aurinkovoimaloiden tarkastus lämpökuvauksella tuo esiin rikkoutuneet ja vaurioituneet paneelit, jonka avulla minimoit tuotannon menetykset ja maksimoit tuotannon.

 • Kartoitus- ja mallinnuspalvelut

  Dronelennokit tarjoavat uuden näkökulman tiedonhankintaan. Mallinnus- ja kartoituspalveluilla saat tarkkaa ja edistyksellistä tietoa käyttöösi suunnittelun tueksi.

Kiinnostuitko?

Varaa etätapaaminen, jossa kuuntelemme tarpeesi ja kerromme lisää palveluistamme.