Enerva Oy liittyy Evision Oy:n omistajayhtiöksi

Evision Oy:n omistajuus laajenee käyttöpalveluita tarjoavan Enerva Oy:n liittyessä neljänneksi Evisionin omistajayhtiöksi. Enerva on ollut elintärkeä osa Evisionin toimintamallia jo yhtiön perustamisesta lähtien ja yhteistyö onkin mahdollistanut prosessien yhteensopivuuden yhtiöiden välillä.

Enerva ja Evision – Älykkäitä ratkaisuja infraverkkojen valvontaan ja kunnossapitoon

Käyttöpalveluyhtiö Enerva tarjoaa infraverkkojen haltijoille palveluita käytön valvontaan sekä älykkääseen ylläpitoon. Infraverkkojen valvonnan sekä ylläpidon kautta Enerva tuottaa verkonhaltijoille erinomaista käytettävyyttä.

Evisionin tarjotessa puolestaan älykkään kunnossapidon palveluita ja vianpaikannusta sähköverkoille, on yhteistyötä Enervan kanssa kehitetty viime vuoden aikana syvemmäksi. Enerva hyötyy Evisionin osaamisesta ja kehitystyöstä niin sen käyttöpalvelu- kuin myös kunnossapitotoiminnan osa-alueilla.

Uusia näkökulmia vianpaikannukseen ja kunnossapitoon

Enerva tarjoaa verkon valvonnan lisäksi kokonaisvaltaista verkoston kunnossapidon suunnittelua ja hallintaa. Dronejen avulla voidaan kerätä kattavasti dataa kunnossapidettävästä alueesta, ja tekoälyavusteisesti havaita kerätystä materiaalista kriittisimmät kunnostuskohteet. Evisionin yhteistyö Enervan kanssa on erittäin kriittistä puuston- ja kasvillisuustarkastuksien sekä sähköasemien kunnossapitotarkastuksien osalta.

Evision hyötyy myös suuresti Enervan ammattitaidosta vianpaikannuksen sekä kunnossapidon osa-alueella. Evisionin tarjoama droneilla toteutettava vianpaikannus ja analytiikkaa hyödyntävä älykäs vikatyypin tunnistaminen auttavat Enervaa häiriöaiheuttajien mahdollisimman tehokkaassa paikantamisessa ja korjauksen suorittavan verkostourakoitsijan paikalle ohjaamisessa. Enervan mukanaolo on mahdollistanut sen, että Evisionin prosessit on voitu alusta saakka kehittää mahdollisimman yhteensopiviksi Enervan kanssa sekä molempien asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.