Uusi teknologia lyhentää sähkökatkoja ja pienentää sähköverkkojen kunnossapidon hiilijalanjälkeä – ”vuotuiset kustannussäästöt ovat todella merkittävät”

Evisio luo edellytykset drone- ja tekoälyteknologioihin perustuvalle toimintamallille, jonka ansiosta sähköverkkojen kunnossapitoa voidaan tehdä ennakoivasti ja paljon nykyistä tehokkaammin. Evisio Oy on Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Järvi-Suomen Energia Oy:n omistama yhtiö, joka aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa.

Edistykselliseen analytiikkaan pohjautuva sähköverkkojen kunnossapito tarjoaa sähköverkkoyhtiöille tulevaisuudessa merkittäviä kustannussäästöjä. Säästö perustuu nopeampaan vianpaikannukseen tekoälyn avulla, jolloin korjaustoimenpiteitä päästään tekemään huomattavasti nopeammin.

”Suur-Savon Sähkön strategian mukaisesti haluamme olla johtava digitalisaation hyödyntäjä energia-alalla. Luomme toimintamallin, jonka ytimessä ovat monimuotoisen datan tehokas käsittely, analytiikan hyödyntäminen ja sähköverkoston ennakoivan kunnossapidon kehittäminen”, Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Laine sanoo.

”Sähköyhtiöt saavat tästä merkittäviä kustannussäästöjä ja kuluttajalle voidaan tarjota parempaa asiakaskokemusta lyhyempien sähkökatkojen kautta. Lisäksi tällä startup-liiketoiminnalla nähdään myös kasvumahdollisuuksia ja mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja Suur-Savon Sähkön toiminta-alueelle”, hän jatkaa.

Dronelennokkien käyttöönotto pienentää merkittävästi tarkastuksista ja vianpaikannuksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä, osittain korvaten raskaita polttomoottorikäyttöisiä vianpaikannukseen käytettäviä maasto- ja ilmakulkuneuvoja.

Ilmastonmuutos lisää myrskypäivien määrää

Myrskytuhojen aiheuttamat sähköjakelun keskeytykset aiheuttavat yhteiskunnalle vuosittain kymmenien miljoonien eurojen laskun. Ilmastonmuutoksen on ennakoitu lisäävän myrskypäivien määrää merkittävästi.

Myrskyn jälkeisten häiriötilanteiden tarkastus suoritetaan nyt pääasiallisesti helikoptereilla ja osin kävelytarkastuksin. Molempien muotojen kustannukset ovat huomattavat, eikä helikopterilla voi lentää myrskyn aikana tai pimeällä.

”Vuotuiset kustannussäästöt ovat todella merkittävät”, Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kiteyttää uuden toimintamallin taloudellisten hyötyjen mahdollisuuden.

Tulevaisuudessa entistä monipuolisempaa älykästä kunnossapitoa edistyksellisen analytiikan avulla

Datan määrän lisääntyessä voidaan kehittää entistä monipuolisempia palveluita sähköverkkojen ennakoivaan kunnossapitoon.

Tulevaisuudessa dataa kerätään useista lähteistä, kuten dronekuvauksilla, satelliittikuvauksella, verkkotietojärjestelmillä, verkon käytön tuen järjestelmillä ja asentajien havainnoilla. ”Voimme jatkossa tarjota entistä parempaa, dataohjattua tietoa älykkään vianpaikannuksen ja ennakoivan kunnossapidon tueksi”, Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen sanoo.

”Kaikki tämä näkyy lopulta lyhyempinä sähkökatkoina asiakkaille ja kustannustehokkaampana sähköverkkojen ylläpitämisenä.”

Evisio Oy:n omistuspohjaa tullaan tulevaisuudessa laajentamaan, tukien yhtiön kasvusuunnitelman toteutumista.