Myrskyisä syksy 2023 – dronepartiot mukana Järvi-Suomen Energian vianhallinnassa

Myrskyisä syksy 2023 – dronepartiot mukana Järvi-Suomen Energian vianhallinnassa 

Pitkän tyynen rauhallisen ajanjakson jälkeen Järvi-Suomen Energian verkkoalueella käväisi syksyn 2023 aikana tiuhaan tahtiin kolme suurempaa myräkkää sekä lisäksi vielä muutama pienempi. Evision oli mukana näiden myrskyjen vaurioiden selvittelyssä yhteistyössä urakointiyhtiö Elveran ja verkonvalvontaa operoivan Enervan kanssa. Tehtäviin osallistui Evisionin omia sekä Elveran dronelentäjiä. Dronelennokit pääsivät erityisesti loistamaan saarikohteissa sijainneiden vikojen paikannuksessa. Järvi-Suomen Energian verkon erityispiirre ovat laajasti sähköistetyt saaret: kaiken kaikkiaan yhtiöllä 2140 asiakasta saarissa ilman kiinteää siltayhteyttä. Tässä artikkelissa lentäjien raportointia syksyn kolmesta suurimmasta myrskystä. 

Varpu-myrsky 20.9.2023 

Droneja voidaan käyttää turvallisesti vianpaikannukseen myös myrskyoloissa.

Myrskyille epätyypillisesti Varpu-myrsky iski verkkoalueelle arkipäivän aamuna. Mikkelin dronepartio aloitti toiminnan aamulla myrskyn ollessa käynnissä ja paikantaen vikoja Puulasalon saaristossa. Iso-Sarvulin saaresta yhytettiin linjalle kaatunut puu. Havainnon ansiosta korjausryhmä pääsi veneellä suoraan vikapaikkaan tarvitsematta partioida pahimmassa tapauksessa koko kahden saaren kokonaisuutta veneellä tai jalan. Tämän jälkeen partio siirtyi Hirvenlahteen, jossa partio löysi tiensä yhdelle jo korjauksessa olevalle vialle, mutta löysi osuudelta toisen uuden vian, joka ilmeni linjalle kaatuneeksi puuksi. 

Toinen mikkeliläinen partio liikkui paikantamassa vikaa Anttolassa Paajanlansaaressa. Myös tästä saaresta vikapaikka löytyi dronella ja vian syyksi paljastui linjalle kaatunut puu. Saarivian etukäteen tehty paikantaminen nopeutti korjaustyötä huomattavasti. Partio hälytettiin myös toiseen kohteeseen, mutta siellä vika oli jo korjauspartion toimesta löydetty. Kolmas partio päivysti Savonlinnassa.  

Myrskyn iskiessä arkena aamupäivällä korjausresursseja oli paljon käytettävissä ja suuri osa vioista ehdittiin partioida asentajien toimesta. Dronepartiot hoitivat oman osuutensa varsinkin saaristovikojen osalta. 

Pipsa-myrsky 7.-9.10.2023 

Lauantai-yönä 7.10. alueen yli pyyhki Pipsa-myrsky katkoen sähköt parhaimmillaan noin 7500 asiakkaalta. Mikkelin dronepartio sai tehtävän aikaisin aamuyöllä Hirvenlahteen, samoille seuduille kuin Varpu-myrskyssä. Maastossa partiota huuhtoi rankka vesisade, josta huolimatta lennot suoritettiin onnistuneesti. Kohteesta löydettiin linjalle kaatunut puu, joka oli vienyt mukanaan johtimet maahan yhdeltä pylväsväliltä. Päivän toisessa kohteessa partio löysi linjalle kaatuneen puun autosta ajaessaan paikalle. Lennot kuitenkin suoritettiin, jolloin varmistuttiin, ettei muita vikoja verkossa ole. 

Myrsky jatkui Savonlinnassa vielä sunnuntainakin, ja paikallinen partio lähetettiin maastoon. Yksi vika rajattiin kauas saaristoon Linnosaareen. Viankorjaus jäi maanantaille, koska voimakkaiden puuskatuulten vuoksi vesille tai ilmaan ei ollut asiaa. Viankorjaukseen saatiin merkittävästi tehokkuutta, kun useasta saaresta koostunutta verkkoaluetta ei tarvinnut partioida veneillä ja jalan. 

Otso-myrsky 11.-12.10.2023 

Torstain 12.10. vastaisena yönä Järvi-Suomen Energian verkkoalueella mylläsi Otso-myrsky. Dronetoiminta aloitettiin torstaiaamuna kolmen partion voimin. Yksi partio suuntasi Virtasalmelle Pohjoismäkeen. Paikalta löydettiin kahdelle eri pylväsvälille kaatuneen puut, jotka olivat pudottaneet johtimet maahan. 

Samaan aikaan toinen partio suuntasi Pihlajasalon saareen Juvalla. Vika löytyi saaresta, jossa linjalle kaatunut puu oli vienyt johtimet maahan ja vääntänyt orret vinoon. Tämän jälkeen partio paikansi toisen vian Sattilasta Mikkelin puolelta. Sieltä löydettiin johtimiin nojaava puunrunko. 

Kolmas partio työskenteli Savonlinnassa saarikohteiden parissa. Saaristosta paikannettiin linjalle kaatunut puu erotinaseman vierestä. Dronen keräämän laserkeilaus- ja valokuva-aineiston avulla vian laatu selvitettiin ennen saareen menoa, ja korjauspartio osasi varustautua oikeilla välineillä. 

Tuulet tyyntyivät päiväksi, mutta yltyivät jälleen ennusteiden mukaisesti illaksi. Dronepartio lähetettiin paikantamaan vikaa Puulasalon saaristoon Hirvensalmelle. Vian sijainniksi rajattiin kaukokäytön avulla joko Saari-Kuitunen tai Iso-Sarvuli. Etsintälento suoritettiin täydellisessä pimeydessä ja kerätyn aineiston perusteella paikannettiin linjalle kaatunut puu, joka oli lisäksi katkaissut yhden vaihejohtimen. Tieto välitettiin juuri rantaan ehtineelle korjausryhmälle, joka kävi korjaamassa vian. Dronepartio odotti rannalla viankorjauksen valmistumisen ajan ja kun sähköt saatiin korjauksen jälkeen palautettua saaristoon, pääsi partio kotiutumaan tehtävältä takaisin toimistolle.