Hiilijalanjälkilaskennan malli valmistui

Ympäristötekniikan opiskelija Juuso Varvemaa sai viime helmikuussa tehtäväkseen kehittää Evisionille hiilijalanjälkilaskennan mallin droneilla toteutettavista sähköverkon kunnossapitotarkastuksista. Tavoitteena oli tunnistaa kunnossapitotoimenpiteiden suurimmat päästölähteet ja löytää keinot päästöjen vähentämiseksi. Voit lukea Juuson ensitunnelmia projektin aloittamisesta täältä.

Malli valmistui viime toukokuussa. Tulokset osoittavat, että dronein suoritettavista sähköverkon kunnossapitotarkastuksista syntyy 73 prosenttia vähemmän päästöjä helikopterilla tehtyihin tarkastuksiin verrattuna. Jalkaisin tehtynä sähköverkkoa tulisi tarkistaa 17,93 kilometriä päivässä, jotta tarkastuksista syntyvät päästöt pysyisivät yhtä alhaisina kuin droneilla tehtynä.

Kuitenkin myös dronepartiot voivat kehittää toimintaansa vieläkin vähäpäästöisemmäksi. Tähän Juusolla oli muutamakin kehitysehdotus: dronelennot voitaisiin suorittaa tehokkaammin yksittäisellä lennolla, kun uutta kiinnitystekniikka käyttämällä dronessa voisi olla samaan aikaan kiinni sekä LiDAR-sensori, että kamera. Lisäksi kunnossapitotoimenpiteisiin liittyvissä kuljetuksissa voitaisiin siirtyä käyttämään uusiutuvaa dieseliä. Tulevaisuutta ajatellen voitaisiin myös investoida akkupakettiratkaisuun, joka vähentäisi dronejen käytöstä aiheutuvia päästöjä. Pitkän tähtäimen suunnitelmana Evisionin käytössä olevat ajoneuvot voitaisiin päivittää sähköautoiksi, joka vähentäisi kuljetuksista aiheutuvia päästöjä entisestään.

Kunnossapitotarkastusten hiilijalanjälkilaskennan mallin valmistumisen lisäksi Evisionille myönnettiin Juuson tekemien laskelmien perusteella Hiilijalanjälki laskettu -merkki. Laskelmien mukaan Evisionin suorat päästöt (Scope 1 ja 2) ovat 0 kg,CO2. Tuloksesta on syytä olla ylpeä kuitenkaan unohtamatta sitä, että Evisionin toiminnan luonteesta johtuen yhtiön päästöt syntyvät pääosin epäsuorasti.

Juuson koko diplomityön pääset lukemaan täältä.