Drone ja konenäkö paljastavat aurinkovoimalan vauriot tehokkaasti 

Suuren mittakaavan aurinkovoimalat ovat viimeisinä vuosina vihdoinkin lyöneet itsensä läpi suomalaisessa energiakentässä. Kuluvana vuonna suurin valmistuva aurinkopuisto on Uuteenkaupunkiin sijoittuva 206 MW suuruinen voimala. Kasvavat voimalakoot tuovat mukanaan haasteen niiden kunnossapitoon ja tarkastuksiin. Uudenkaupungin 206 MW puisto on laajuudeltaan 300 hehtaaria. Suurien puistojen tarkastukseen löytyy ratkaisuja uusista teknologioista. 

Konenäkö näkee kaiken ilmasta käsin dronen kuljettamana 

Me Evisionilla olemme erikoistuneet suurten aurinkokenttien vikatarkastuksiin droneja, lämpökameroita ja viantunnistusalgoritmia hyödyntäen. Näillä työkaluilla tuotetaan kattava kuva aurinkovoimalan vioista. Kuvaamme paneelikentän sovitusti droneihin asennetuilla lämpö- ja valokuvakameroilla.

Dronella tyypillisen 5 MW kentän tarkastus onnistuu muutamassa tunnissa. Lämpökamerakuvista havaitaan vikakohdat muuta paneelia kuumempina alueina.  Drone ottaa kentästä suuren määrän yksittäisiä kuvia, jotka kootaan yhdeksi kuvaksi, ortomosaiikiksi, joka kattaa koko kentän. Vikoja ja niiden laatua voidaan tarkastella kätevästi yhdellä silmäyksellä. Mosaiikkia voi tarkastella verkkoympäristössämme, ja toimitamme lisäksi tilaajalle tarkastuksesta kuvat ja erillisen tarkastusraportin. 

Monta etua verrattuna jalkatarkastuksiin 

Dronella tehtävien tarkastusten etuna on suuri nopeus, turvallisuus ja tarkastuksesta jää talteen koko voimalan kattava kuva-aineisto myöhempää tarkastelua varten. Aurinkovoimaloita tarkastetaan yhä paljon jalkatarkastuksina, joissa vikoja etsitään käsikäyttöisellä lämpökameralla. Ilmasta tehdyn kuvauksen etu on merkittävä: koko voimalan kuvadata jää talteen. Yksittäiset käsikamerakuvat on erittäin vaikea kohdistaa tiettyyn paneeliin, varsinkin jos paneeleita on kymmeniä tuhansia ja vikojakin kymmeniä tai jopa satoja. Paneelien vikahavaintoja voidaan dronekuvista kattavasti verrata myös keskenään, kun kaikki kuvausdata on kerralla näkyvillä. Lisäksi vikojen laatua voidaan luokitella kuvamateriaalista, ja havaita kriittisimmät kohteet. Joskus jopa kokonaisia paneeliketjuja on poissa toiminnasta.  

Pelkän tuotannon vaihtelun perusteella tällaista tuotannon menetystä on vaikea havaita. Jotkin viat voivat olla hankalia huomata kävelytarkastuksessa käsikäyttöisellä lämpökameralla, koska ero on niin hienoinen: kokonaiskuvassa ja algoritmiavusteisesti eron huomaa.  

Algoritmi luokittelee vikapaikat tärkeysjärjestykseen 

Evision käyttää tarkastuskuvien tulkinnassa apuna omaa algoritmityökalua, joka listaa ja luokittelee havaittuja vikoja. Pienemmissä kentissä tarkastusmateriaali on vielä pureskeltavissa ”käsin”, mutta suurissa kentissä se veisi tuhottomasti aikaa. Uudenkaupungin 206 MW kentässä on noin 400 000 paneelia. Algoritmiavusteisesti viat saadaan nopeasti kriittisyysjärjestykseen, ja korjaustoimenpiteet priorisoidaan suurimpiin häiriöpaikkoihin vähentäen tuotantomenetyksiä.  

Alan julkaisu pv magazine – photovoltaics Markets and Technology listaa monia arvioita, kuinka paljon eri syyt voivat aiheuttaa tuotannon menetystä, jopa 8 % vuosittaisia menetyksiä. Oletetaan, että tuotannosta menetetään vain 1 % vuodessa aurinkovoimaloiden huomaamatta jääneiden vikojen vuoksi. 70 MW laitoksen vuotuinen tuotantomenetys euroissa olisi silloin 36 725 €, kun sähkön hinta on vuoden 2023 keskimääräinen tukkusähkön hinta 56,5 € / MWh. 

  • 70 MW laitoksen vuotuinen tuotantomenetys euroissa olisi silloin 36 725 €, kun sähkön hinta on vuoden 2023 keskimääräinen tukkusähkön hinta 56,5 € / MWh. 

Evisionin tarkastuspalvelu on tehokas kokonaisuus 

Teemme vikatarkastuksia nopeasti, ja tarkastuksistamme jää sinulle raportin lisäksi kattava kuvamateriaali sekä analyysi vikojen laadusta ja sijainnista. Mosaiikkikuvan vielä yksi etu on, että sen avulla vikojen luo on helppo suunnistaa korjaustoimenpiteitä tehdessä. Suurilla kentillä vikapaikalle löytäminen ei ole aivan itsestäänselvyys. 

Lisäarvoa sinulle tuottaa myös verkkoalustamme, jossa eri vuosien tarkastustuloksia ja vikojen elinkaarta voidaan analysoida. Esimerkiksi seurata alkavien vikojen etenemistä, jotka eivät kuitenkaan ole vielä olleet riittävän kriittisiä korjattavaksi. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan kuinka voimme avustaa sinua aurinkovoimaloiden tarkastuksissa

Niko Räsänen

Liiketoimintapäällikkö

040 198 2962
niko.rasanen@evision.fi