3D-mallinnus – Mistä puhutaan?

3D-mallinnuksella tarkoitetaan kolmiulotteisen digitaalisen mallin luomista kohteesta. Nykypäivänä 3D-mallinnusta hyödynnetään monissa toimialoissa, kuten esimerkiksi elokuva- ja peliteollisuudessa ja arkkitehtuurissa.

Dronejen käyttö 3D-mallinnuksessa on suosittua niiden helppokäyttöisyyden, ketteryyden ja monipuolisuuden takia. Niiden käyttökustannukset ovat myös huomattavasti kilpailukykyisemmät lentokoneen tai helikopterin käyttöön verrattuna, kun tarvitaan ilmasta otettua materiaalia mallinnuksiin.

Evision hyödyntää tällä hetkellä 3D-mallinnusta ennakoivassa kunnossapidossa. Sähköverkkolinjojen tarkastuksia voidaan lentää kätevästi dronella, jolloin pystytään kuvaamaan ja mallintamaan esimerkiksi puiston kasvua ja kehittymistä. Tekniikalla pystytään myös havaitsemaan esimerkiksi korjaus- ja ylläpitotarpeita vaativia sähköverkkojen komponentteja.

LiDAR – Tarkkaa dataa mallinnukseen

LiDAR tulee sanoista Light Detection and Ranging, joka suomennettuna tarkoittaa valon tunnistusta ja etäisyysmittausta. Yksinkertaisuudessaan LiDAR käyttää lasereita kerätäkseen dataa mitattavista pinnoista, jota voidaan hyödyntää 3D-mallinnuksessa. LiDARin tuottama data saa aikaan laadukkaita ja korkearesoluutioisia 3D-malleja. LiDAR-tekniikan kehittyessä kameroista on tullut kooltaan pienempiä sekä kustannuksiltaan edullisempia, joten niiden käyttäminen droneissa on yleistynyt.

Miten LiDAR siis toimii?

LiDAR eroaa huomattavasti fotogrammetriasta, joka on tekniikka, jossa valokuvia käytetään ja yhdistetään kartoitukseen ja mallintamiseen. LiDAR-prosessi toimii samalla tavalla kuin esimerkiksi tutkat, eli se perustuu aaltosäteiden kimpoamiseen kohteesta, mitaten kohteen etäisyyttä ja dimensioita.

Hienostuneet laserit mittaavat laserpulssien takaisin tuloon mennyttä aikaa, takaisin tulleen laserpulssin intensiteettiä ja säteen heijastumisen kulmaa. Yhdistettynä droneen, laserit voi mennä esimerkiksi lehdistön tai pienroskan läpi sekä niiden vierestä. LiDAR toimii myös pimeässä, joka luo huomattavan edun fotogrammetriaan. Kerättyä dataa pystytään erikoistuneiden ohjelmistojen kautta prosessoimaan yksityiskohtaisiksi ja tarkoiksi 3D-malleiksi.

Mitä tapahtuu Evisionilla?

Evisionilla suoritettiin ensimmäiset täysin automatisoidut dronelennot. Tämä on suuri edistysaskel liiketoiminnan kehityksessä. Täysin automatisoidut lennot ovat nopeampia toteuttaa, vältytään ihmisten tekemiltä virheiltä, kantaman puolesta pidempiä matkoja. Täysin automatisoidut lennot yhdessä LiDARin kanssa antavat tarkkaa dataa, josta algoritmi saa helpommin poimittua epäkohdat.

Mitä tarkoitetaan BVLOS-lennoilla? Lue lisää täältä

Evisionin henkilökunta kävi myös mallintamassa Vaajakosken vesivoimalaitosta. Mallista näkee hyvin miten tarkan kuvan mallinnuksella pystyy luomaan.