Valmiutta toimia Järvi-Suomen alueella

Järvi-Suomen alueella sähköverkkojen älykkäässä kunnossapidossa hyödynnetään droneja ja tekoälyä. Evision on luonut sähköverkkoyhtiö Järvi-Suomen Energia Oy:lle valmiuden hyödyntää droneja sekä ennakoivassa kunnossapidossa että vianpaikannuksessa myrskyjen aikana tiiviissä yhteystyössä Enerva Oy:n ja Elvera Oy:n kanssa.

Järvi-Suomen Energia Oy toimii Järvi-Suomen maantieteellisellä alueella huolehtien noin 28 000 kilometrin sähköverkostosta sekä sähköenergian jakelusta yli 102 000 taloudelle. Järvi-Suomen Energian sähköverkko on merkitty kuvaan tummansinisellä sävyllä.

Kuva, joka sisältää kohteen kartta Kuvaus luotu automaattisesti

Valmius vianpaikannukseen – Mistä se pitää sisällään?

Evisionin toiminnan perustana on yhteistyö. Ammatillinen osaaminen koostuu omistajayhtiöiden yhteistyöstä, joiden avulla Järvi-Suomen alueelle on kehitetty operatiivinen valmius. Valmius on muodostettu urakointiyhtiö Elveran sekä käyttöpalveluyhtiö Enervan kanssa. Toiminnan ja älykkäiden ratkaisuiden kehittämisessä eri organisaatioiden tietotaidolla on merkittävä rooli.

Esimerkki 1: Myrsky

Kun säätiedotus ennustaa voimakkaita tuulia ja voidaan olettaa mahdollisia myrskytuhoja, käyttökeskus Enerva nostaa valmiutta yhdessä Järvi-Suomen Energian kanssa. Käytännössä valmiuden nostaminen tarkoittaa, että urakointiyhtiö Elvera lisää korjaushenkilöstön varallaoloa, koskien myös dronelennättäjiä, jotka ovat pääsääntöisesti myös sähköverkkoasentajia ja toimivat osana vikatyöryhmää. Kuitenkin mutta heillä on luvat ja ammattitaito lennättää dronelennokkeja lisäten työryhmän tehokkuutta. Yleensä vikatyöryhmät koostuvat kahdesta henkilöstä.

Enerva huolehtii Elveran asentajien jalkauttamisesta oikeille alueille. Vikatyöryhmät, joilla on drone käytössään, sijoitetaan pääsääntöisesti vaikeakulkuisiin maastoihin. Esimerkiksi maastoissa, jotka sisältävät suuria korkeuseroja tai saaria, jolloin korostuu dronelennokkien tuoma etu jalkapatikointiin verrattuna.

Esimerkki 2: Lumikuormat

Lumikuormat aiheuttavat häiriöitä erityisesti sähkönjakelussa. Lumi kerääntyy sähkölinjalle ja lähimetsien oksille, jotka lisääntyneen painonsa takia saavat aikaan häiriötilanteita sähkönjakeluun. Lumisateiden jälkeen on keskityttävä kokonaiskuvan katsomiseen vianpaikannuksessa. Jos on alue, missä sähköt räpsivät enemmän, on syytä hyödyntää droneja suuren alueen vikapaikkojen kartoittamisessa.

Evisionin dronekalusto mahdollistaa nopean reagoinnin tällaisiin vikapaikkoihin sekä lisäksi ennakoivien tarkastuslentojen tekemisen. Dronelennokkien etuna on lentäminen pimeässä.

Lupaavia tuloksia

Vaikka suurmyrskyiltä on säästytty kuluneena vuonna, käytännön kokemuksia on saatu pienemmistä myrskyistä. Perttu-myrsky jätti jälkensä Järvi-Suomen Energian verkkoalueeseen 23.8.2022 paikallisina, mutta rajuina tuhoina. Enimmillään sähköttömiä talouksia oli hetkellisesti 5700.

Puumalan alueella hyödynnettiin Evisionin teknologiaa ja vikapaikkoja etsittiin dronella, johon oli kiinnitetty kuvantamisyksikkö lämpökameralla sekä lisävalo. Vianpaikannus aloitettiin valoisan aikoihin illasta, mutta itse vikapaikka löytyi vasta yön pimeydessä.

Maasto, josta vikaa etsittiin, oli Itä-Suomelle tyypillistä vaikeakulkuista mäkistä ryteikköä. Olosuhteet vaativat varovaisuutta dronen lennättämisen kanssa. Myös laskeutuva pimeys tuotti oman elementtinsä. Linjaa kuvattiin 55–85 metrin korkeuksilla, jotka mahdollistivat sähkölinjan näkyvyyden sekä turvallisen lennättämisen.

Elveran työntekijät käyttivät kahta ohjainta, jolloin toinen pystyi seuraamaan näytöltä karttaa, kun taas toinen pystyi keskittymään kameran tuottamaan kuvaan ja tarkkailemaan vikapaikkoja.

– Hommasta jäi hyvä fiilis ja drone toimi asentajan apuna hyvin. Laite yllätti positiivisesti myös pimeällä, kommentoi Sami Elveralta.

Kuva, joka sisältää kohteen luonto, tumma, yötaivas Kuvaus luotu automaattisesti