Kostnadseffektivitet och intelligent underhåll

Nätverksbolagen ådrar sig betydande årliga kostnader från både proaktivt underhåll och reparationer orsakade av stormskador. Evision hjälper nätverksbolagen att utveckla ett mer effektivt underhåll. Kärnan i vår verksamhet utgörs av utnyttjandet av drönarteknologi, effektiv bearbetning av olika data och analyser baserade på artificiell intelligens.

Vi erbjuder nätverksbolagen möjlighet till betydande kostnadsbesparingar, snabbare återhämtning och en bättre kundupplevelse i form av kortare strömavbrott.

Fellokalisering

Vi lokaliserar med hjälp av drönare effektivt fel orsakade av stormar eller andra störningar. Drönarteknologins förmåga minskar under eller omedelbart efter en storm dröjsmål i fellokalisering och reparation. Kortare reparationstider ger betydande besparingar tack vare lägre standardersättning.

Proaktivt underhåll

Med hjälp av drönare genomför vi årligen återkommande besiktningar av elnätet snabbt och kostnadseffektivt. Besiktningarna utförs med hjälp av lidar- och kamerateknik och vid behov även andra bildanordningar. Vi analyserar utifrån det visuella materialet trädens tillväxt och utveckling och utför effektivt elektroteknisk besiktning med hjälp av artificiell intelligens.

Analystjänster

Vi gör en analys av befintlig bilddata och LIDAR-data och lokaliserar snabbt fel. Bildmaterialet kan samlas in med helikopter eller drönare. Fråga också om konceptet Proof-of-Concept.

Prediktivt underhåll

Genom att kombinera data filmat av drönaren med andra datakällor kan vi förutsäga framtida reparations- och underhållsbehov, såsom behovet av röjning eller skicket på stolpar och komponenter.