Intelligent underhåll – en ny lösning på existerande utmaningar

Evision föddes ur energibranschens behov av att tackla existerande utmaningar. Vi upplever i och med klimatförändringen allt oftare stormar som är kraftigare än tidigare. Samtidigt har kundernas krav på el av hög kvalitet, både hemma och i fritidshusen, vuxit. Det är nätverksbolagens ansvar att möta dessa utmaningar.

Människorna

Evisions verksamhet går framför allt ut på samarbete. Vår verksamhet baseras på expertisen hos många partnerföretag och deras anställda.

Milla Ratia

VD

010 210 4320
milla.ratia@evision.fi

Kontaktinformation

Evision AB

Otto Mannisen katu 6, PL 3, 50101 Mikkeli
FO-nummer: 3248286-8

Faktureringsinformation:

Vi ber i första hand att fakturor skickas elektroniskt.

Förmedlarkoden för vår operatör är BAWCFI22 (Basware). Fakturan bör innehålla fullständig adress med fakturanummer (företags-ID). Om adressen saknar fakturanummer behandlas fakturan inte utan skickas tillbaka till avsändaren per post. Fakturor ska bifogas e-postmeddelandet, en faktura per bilaga. Fakturanumret ska även finnas med på pdf-fakturorna.

Mer information om att skicka en nätfaktura kan erhållas per e-post från tuki@azets.com.

Evision AB
FO-nummer: 3248286-8
Nätfaktura: 003732482868
Faktura per post:
3248286-8, PL 8, 80020 Kollektor Scan
Faktura per e-post:
invoices-3248286-8@kollektorinvoice.com