Kostnadseffektivitet och intelligent underhåll

Evision tillhandahåller data- och analysbaserade underhållstjänster. Vår verksamhet är baserad på drönare och artificiell intelligens, vilket gör att underhållet av elektriska nätverk kan utföras proaktivt och mycket mer effektivt än i dagsläget.

Kärnan i vår expertis är utnyttjandet av data och vi är det första företaget i Finland som verkar med den här typen av servicehelhet.

Historia

En ny och innovativ tjänst med gedigen kompetens

Tjänster

Intelligent felsökning, proaktivt underhåll och analystjänster