Miltä lumisade näyttää laserkeilaus-aineistoissa?


17.3.2022 | UUTISET

Lumipyryt ovat alkaneet jo väistyä lämmittävän kevätauringon myötä, mutta vielä on paljastamatta, miten LiDAR pärjäsi testipäivänä lumituiskussa. Kävi miten epäiltiin, ja satava lumi näkyy häiriönä LiDAR-skannausmallissa. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen, vaan sopivalla jälkikäsittelyllä häiriöt saadaan siivottua pois, ja malli ajettua algoritmin lävitse. Katso videolta, miltä LiDAR-mallit näyttivät.

 

Dronet ja kuvauslaitteisto pääsivät testiin sankassa lumipyryssä


10.2.2022 | UUTISET

Koko viime viikon oli loistava sää suorittaa testilentoja: lunta satoi lakkaamatta ja tuultakin riitti. Käyttämillemme lennokeille on perimmäisenä vaatimuksena, että niiden tulee toimia kaikenlaisissa sääoloissa. Droneja lisälaitteineen tullaan käyttämään sekä myrskyjen jälkeen että niiden aikana, jolloin kelillä on tapana olla melko kurja.
Tällä kertaa testipenkissä ollut lennokki suoriutui päivästä hyvillä arvosanoilla. Elohopean laskiessa alle miinus kymmenen asteen ei akuissa ollut havaittavaa hiipumista, vaikka katsojien sormista alkoikin kadota väri. Lumesta kauttaaltaan valkoinen ja hämärä johtokatu tarjoaa huonosti taustakontrastia vikojen havaitsemiseen linjoista, mutta testattu kamera pärjäsi siinä puhtain paperein.

Lisäksi oli erittäin kiinnostavaa nähdä, mitä mieltä LIDAR oli meitä piiskanneesta lumisateesta: LIDAR kun perustuu siihen, että sen lasersäteet pääsevät esteettä kulkemaan mallinnettavaan ympäristöön. Raporttia LIDARin pärjäämisestä talvikelissä tulossa pian.

Kentällä palelemassa olivat Evisionin operatiivinen johtaja Jussi Partanen ja Järvi-Suomen Energian kehityspäällikkö Tomi Öster.

DI Jussi Partanen nimetty Evisionin operatiiviseksi johtajaksi rakentamaan tekoälyä hyödyntävää kunnossapitoa


10.1.2022 | UUTISET

Dataan ja analytiikkaan pohjautuvaan sähköverkkojen älykkääseen kunnossapitoon erikoistunut Evision Oy sai sulkavalaisesta Jussi Partasesta operatiivisen johtajan maanantaina 10.1.2021. Partasella on vahva tausta sähköverkkojen rakennuttamisesta ja kunnossapidosta, sekä aiempaa kokemusta droneilla tehtävästä sähköverkon tarkastusliiketoiminnasta. Evisionin toimintamalli perustuu datan hyödyntämiseen ja se on ensimmäinen yhtiö Suomessa, joka toimii tällä palvelukokonaisuudella.

”Tulemme parantamaan asiakkaiden sähkönjakelun varmuutta digitalisaation keinoin. Evisionilla on valtava potentiaali parantaa sähköverkkojen kunnossapidon kustannustehokkuutta drone- ja tekoälyteknologiolla. Säästö perustuu nopeampaan vianpaikannukseen tekoälyn avulla, jolloin korjaustoimenpiteitä päästään tekemään huomattavasti nopeammin”, Evisionin operatiivinen johtaja Jussi Partanen kertoo.

”Sähkönjakelussa on meneillään tällä hetkellä useita rakenteellisia muutoksia, jotka edellyttävät alan kehittymistä. Viime vuosikymmeninä myrskyt ovat lisääntyneet, mutta samalla ihmisten tarve laadukkaalle sähkönsaannille on kasvanut. Sen mahdollistamiseksi tehdään Suomessa valtavasti töitä, ja asiakkaiden katkoajat lyhenevät joka vuosi. Digitalisaatio tuo kokonaisuuteen myös oman ulottuvuutensa. Dataohjattujen verkostoinvestointien rinnalla älykkään kunnossapidon rooli on ehdottoman tärkeä”, Partanen jatkaa.

Uudet tehtävät, tutut teknologiat

Partanen ottaa maanantaista 10.1. eteenpäin hoitaakseen Evisionin operatiivisen johtajan tehtävät. Hänen vastuualueisiinsa kuuluu Evisionin operatiivisen toiminnan käynnistäminen, ylläpito ja kehitys. Yhtiön palveluihin kuuluu maastossa kulkevien sähkölinjojen kuvantaminen eri menetelmin. Droneilla toteuttavalla kuvauksella pyritään kustannustehokkuuteen ja turvallisuuteen verrattuna aiempiin menetelmiin. Partanen itse on toiminut dronejen parissa jo useita vuosia. Hänen aikaisempi yrityksensä tarjosi muun muassa konsultointia droneihin ja sähköverkkoihin liittyen.

”Miehittämättömien lennokkien etuna ovat joustavuus ja turvallisuus eli lennokkia voidaan käyttää myrskyn jälkeen pimeässä ja tuulisena ajankohtana, jotka olisivat helikopterihenkilöstölle vaarallisia olosuhteita”, Partanen tiivistää.

Partanen on koulutustaustaltaan energiatekniikan diplomi-insinööri, ja hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus sähköverkkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Hän on myös uransa alkutaipaleella toiminut kenttätehtävissä sähköverkkoasentajana. Vapaa-ajallaan Partanen harrastaa kalastusta ja valokuvausta sekä on aktiivinen kuntosalikävijä. Partanen raportoi Evision Oy:n toimitusjohtajalle (oto) Milla Ratialle.

Uusi teknologia lyhentää sähkökatkoja ja pienentää sähköverkkojen kunnossapidon hiilijalanjälkeä – ”vuotuiset kustannussäästöt ovat todella merkittävät”


15.11.2021 | UUTISET

Evisio luo edellytykset drone- ja tekoälyteknologioihin perustuvalle toimintamallille, jonka ansiosta sähköverkkojen kunnossapitoa voidaan tehdä ennakoivasti ja paljon nykyistä tehokkaammin. Evisio Oy on Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Järvi-Suomen Energia Oy:n omistama yhtiö, joka aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa.

Edistykselliseen analytiikkaan pohjautuva sähköverkkojen kunnossapito tarjoaa sähköverkkoyhtiöille tulevaisuudessa merkittäviä kustannussäästöjä. Säästö perustuu nopeampaan vianpaikannukseen tekoälyn avulla, jolloin korjaustoimenpiteitä päästään tekemään huomattavasti nopeammin.

”Suur-Savon Sähkön strategian mukaisesti haluamme olla johtava digitalisaation hyödyntäjä energia-alalla. Luomme toimintamallin, jonka ytimessä ovat monimuotoisen datan tehokas käsittely, analytiikan hyödyntäminen ja sähköverkoston ennakoivan kunnossapidon kehittäminen”, Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Laine sanoo.

”Sähköyhtiöt saavat tästä merkittäviä kustannussäästöjä ja kuluttajalle voidaan tarjota parempaa asiakaskokemusta lyhyempien sähkökatkojen kautta. Lisäksi tällä startup-liiketoiminnalla nähdään myös kasvumahdollisuuksia ja mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja Suur-Savon Sähkön toiminta-alueelle”, hän jatkaa.

Dronelennokkien käyttöönotto pienentää merkittävästi tarkastuksista ja vianpaikannuksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä, osittain korvaten raskaita polttomoottorikäyttöisiä vianpaikannukseen käytettäviä maasto- ja ilmakulkuneuvoja.

Ilmastonmuutos lisää myrskypäivien määrää

Myrskytuhojen aiheuttamat sähköjakelun keskeytykset aiheuttavat yhteiskunnalle vuosittain kymmenien miljoonien eurojen laskun. Ilmastonmuutoksen on ennakoitu lisäävän myrskypäivien määrää merkittävästi.

Myrskyn jälkeisten häiriötilanteiden tarkastus suoritetaan nyt pääasiallisesti helikoptereilla ja osin kävelytarkastuksin. Molempien muotojen kustannukset ovat huomattavat, eikä helikopterilla voi lentää myrskyn aikana tai pimeällä.

”Vuotuiset kustannussäästöt ovat todella merkittävät”, Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kiteyttää uuden toimintamallin taloudellisten hyötyjen mahdollisuuden.

Tulevaisuudessa entistä monipuolisempaa älykästä kunnossapitoa edistyksellisen analytiikan avulla

Datan määrän lisääntyessä voidaan kehittää entistä monipuolisempia palveluita sähköverkkojen ennakoivaan kunnossapitoon.

Tulevaisuudessa dataa kerätään useista lähteistä, kuten dronekuvauksilla, satelliittikuvauksella, verkkotietojärjestelmillä, verkon käytön tuen järjestelmillä ja asentajien havainnoilla. ”Voimme jatkossa tarjota entistä parempaa, dataohjattua tietoa älykkään vianpaikannuksen ja ennakoivan kunnossapidon tueksi”, Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen sanoo.

”Kaikki tämä näkyy lopulta lyhyempinä sähkökatkoina asiakkaille ja kustannustehokkaampana sähköverkkojen ylläpitämisenä.”

Evisio Oy:n omistuspohjaa tullaan tulevaisuudessa laajentamaan, tukien yhtiön kasvusuunnitelman toteutumista.